Гарри Поттер да авьяэзлӧн из орсан

Босьтöм Википедияись
Файл:HarryPotterPhilosophersStoneGameEuroArtwork.jpg
Гарри Поттер да авьяэзлӧн из (орсан)

Гарри Поттер да Авьяэзлӧн изкомпьютер пыр орсан.

Орсан вӧлі лэдзӧм 2001 воӧ.