Веськӧтлӧм (кывтӧдӧм)

Босьтöм Википедияись

Веськӧтлӧм (управленнё) — этӧ кывтэчасын кыввезлӧн йитсьӧм, кӧр видзан кылыс корӧ, медбы кӧртыштӧмыс сулаліс колана кӧртасын либо кывбӧркӧт.

Шуам, кывтэчасын мунны туй кузя кыв мунны корӧ кӧртыштӧм кывсӧ кывбӧркӧт кузя; кывтэчасын сетны велӧтісьлӧ кадакыв сетны корӧ велӧтісь кывсӧ сетан кӧртасын.