Усима (регион)

Босьтöм Википедияись
Усима
су. Uusimaa, шв. Nyland''
Вужпас
Канму Суоми
Статус маакунта
Янсалӧм 5 район
Веськӧтлан шӧрин Хельсинки
Юралісь Осси Саволайнен
Веськöтлан кыввез суоми, швед
Оліссез (2012 во)
1 млн 550 362 (1-ӧт места)
Оліссезлӧн тшӧкыта 170.4 морт/км²
Чужанвуж сьӧрті тэчас финнэз, шведдэз,
Мувывтор 16 057.88 км²10-ӧт места)
Усима мусерпас
Кад кытш +2
Веськöтланлöн сайт


Усима – регион (маакунта) Суомиын, кӧда куйлö канму лунвылын, Балтика дорын. Канкарыс – Хельсинки.

География[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

Янсалöм[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

Отир[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

История[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

Веськöтлöм[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

Кöзяйство[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

Культура[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

Туризм[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

Лыддьöтан[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

  • Finlandia - Otavan iso maammekirja 1: Uusimaa. Otava, 1983. ISBN 951-1-07487-3.
  • C.J. Gardberg: Kivestä ja Puusta - Suomen linnoja, kartanoita ja kirkkoja. Otava, 2002. ISBN 951-1-17423-1.
  • Yliopiston almanakka 1996, Helsingin yliopisto, Ajasto Osakeyhtiö, Vantaa 1995, ISSN 0786-5848
  • Yliopiston almanakka 2011, Helsingin yliopisto, Ajasto Osakeyhtiö, Vantaa 2010, ISSN 1239-1654
  • Aino - Suuri Suomen kartasto. Genimap Oy, 2005. ISBN 951-593-963-1.

Ыстӧттэз[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

Ыстісяннэз[вильмӧтны | Вильмӧтны код]