Перейти к содержанию

Кама вавидзан

Босьтöм Википедияись
Кама вавидзан

Кама вавидзан (рочӧнжык Камскӧй водохранилищё) — Кама ГЭС лӧсьӧтӧм бӧрын аркмӧм вавидзан Кама ю вылын. Лоӧм этія вавидзаныс 1954 годӧ, кӧр Камасӧ ГЭС дынас поромитісӧ да керисӧ сэтчӧ помӧт (плотина).

Вавидзаныслӧн ӧтласа ыждаыс — 1 910 км², тӧрасыс (объёмыс) — 12,2 км³. Медыджыт паськыта — 14 км, но сэтӧн, кытӧн Камакӧт ӧтлаасьӧны Обва да Косьва вадӧррез коласын овлӧ и 27 км. Кузяыс ойвывсянь лунвылӧ – 250 км кыным. Медыджыт пыдына – 30 м.

Куйланін[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

Кама вавидзаныс куйлӧ Европалӧн асыввыв дорын, Урал одзись мыса-мылькья отын, Кама ю бассейнын.

Помӧтыс керӧм Чусва уссёсянь невна улӧжык, Перем кар ойвыв дорланяс.

Кама бассейнлӧн катыт да шӧрӧт торас вавидзаныс куйлӧ самӧй шӧрас. Веськыт ладорас ваӧктаныс мунӧ Роч волькытін вылісь, шульга ладорас – Урал керӧссэз одзись да ны рытвыв покаттэзсис. Медвылыніннэз, кытісь ӧктіссьӧ ваыс – керӧса ладорын лоӧны 1000-1500 метраӧн, волькытінын – 400 метраӧн, медлажмытіннэс – 100 м вылына. Урал одзись мыссэза волькытін лоӧ шӧркодяс 200-250 м вылына. Сійӧ пыдына (100-150 метраӧдз) кырӧтӧны Вишора, Яйва, Косьва, Усьва да Чусва юэзлӧн оллез. Ю колассэзын некрут веретяэз. Бура учӧтжыкӧсь ыжда да тӧдчанныс (значеннёныс) сьӧрті Камайыв вылынін, Ойвыв мыссэз, Кондӧс мыссэз, Сылва кряж, Тулва вылынін, кӧдналӧн межвылын чуттэз лоӧны 300 м кыным.

Вожжез[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

Медыджыт вожжес, кӧдна усьӧны Кама вавидзанӧ: веськыт ладорсянь – Яйва, Косьва, Усьва да Чусва, шульга ладорсянь – Кондӧс, Иньва, Обва.

Шульга да веськыт вожжес ӧддьӧн неӧткодьӧсь. Кама вавидзанӧ веськыт ладорсянь усьӧны волькытін понда лӧсялан юэз: оллезныс бура тӧдчӧны, визылыс – жаг. Веськыт ладорсянь усян юэс катыттэзын керӧс понда лӧсяланаӧсь. Пондӧтчӧны нія унажыксӧ Урал вылын, перво котӧртӧны медшӧрӧт мусюрыс (хребетыс) пӧлӧн, а сэсся кежӧны рытвылӧ да татісь мусюрресӧ пырӧтӧм бӧрын петӧны Кама дынӧ. Шульга вожжезас унажык ваыс, стокыс ыджытжык.

Кама ГЭС лӧсьӧтӧм бӧрын ваыс Камаас польдӧма да сы вожжес уссёын артмӧмась курьяэз да дорӧттяныс вомыннэз (плёссэз).

Кӧзяйство[вильмӧтны | Вильмӧтны код]

Вавидзан аркмӧм бӧрын Кама кузя уйӧтӧмыс да кылӧтӧмыс энія местаэзын ӧддьӧн бурмис: ӧшисӧ коссез, веськытжык лоис уйӧтан туй. Лоисӧ сибыттэзӧн судноэз понда Камалӧн вожжес: Чусва Сылвакӧт, Обва, Косьва, Иньва.

Вавидзан вылӧт ветлӧны тывывся судноэз, нія озӧ полӧ вылын да крут гыэзісь (ваввезісь), кӧдна аркмӧны татӧн шторм коста.

Вавидзан дорын Кама ГЭС-ысся сулалӧ сідзжӧ Перем ГРЭС.

Ӧзыннэз: Добрянка, Чормӧc, Майкар, Пожва, Орёл, Совдор, Кыдззакар, Совкар.